Цаг үеийн мэдээ

Мэргэжлийн байгууллагуудын санал, дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөгдснөөс бусад шалтгаанаар сумаас гарах, орох хөдөлгөөнд оролцох иргэн (хүндэтгэн үзэх шалтгаантай буюу эрүүл мэнд, буяны ажил), тээврийн хэрэгсэл (хүнс, шатахуун, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, импорт, экспорт, бүтээн байгуулалтын бараа бүтээгдэхүүн)-ийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 18-ны 06:00 цагаас эхлэн 10 хоногийн хугацаатай хязгаарлалаа.

Таны сурталчилгаа