Энэ өвөл 8 сая гаруй толгой мал отроор өвөлжинө

Дархан-Уул аймгийн 2020 оны мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явагдаж урьдчилсан байдлаар 360512 толгой мал тоологдлоо. Малын төрлөөр нь авч үзвэл тэмээ 71, адуу 20267, үхэр 48545, хонь 161798, ямаа 129831 толгой тус тус тоологдсон байна. Малын тоо өмнөх онтой харьцуулж үзвэл 13159 толгой малаар  өссөн байна.

Таны сурталчилгаа