Малчдын түвшинд  35,2  мянган тэжээлийн нэгж буюу  56415,3 мянган тонн байгалийн хадлан бэлтгэхээс нийт авах хадлангийн 92,2 хувь буюу  52.3 мянган тонн хадлан бэлтгэсэн байна. 

МУЗГ-ын 2020 оны 19 дүгээр тогтоолоор аюулгүйн нөөц аймаг 200 тонн өвс, 50 тонн тэжээл, сумд тус бүр 50 тонн өвс, 20 тонн малын тэжээл бэлтгэн нөөцлөх даалгавартай. 

Одоогоор 5 иргэнтэй гэрээ байгуулж 157.4 тонн өвс,30 тонн малын тэжээл /хивэг/ нөөцөлжээ.

Таны сурталчилгаа