Австрали улсын хувьд цахим сүлжээний аюулгүй байдал, мэдэллийн хэмжүүр, шүүлтүүртэй мэдээ мэдээлэл иргэдэд хүргэхийн тулд үндэсний сүлжээнээс хаасан үйл явдал болсон. Тэгвэл Засгийн газар Facebook удирдлага хамтран тус улсын бүх мэдээллийг устгаж, шинээр ачааллах тохиролцоонд хүрсэн талаар эх сурвалж мэдээллээ. Энэ үйл явдал нь тус улсад мэдээлэл, хэвлэл ямар чухал иргэдийн байр суурьтай байдгийг харуулж байна. Тиймээс цахим аюулгүй байдал улсын дотоод асуудалд ч том байр суурьтай байсаар байгааг цохон тэмдэглэв. 

Эх сурвалж: https://edition.cnn.com/2021/02/23/tech/facebook-news-australia-media-bargaining-intl-hnk/index.html

Таны сурталчилгаа