Улсын онцгой  комиссын даргын 2021 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан “ХОТ ХООРОНДЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ  ЗОХИЦУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ”-ын дагуу  2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхэлнэ. 

Хот хооронд нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх  ИРГЭН та eticket.transdep.mn хаягаар орж тасалбараа захиалаарай

 

Таны сурталчилгаа