Шаардлагад Улаанбаатар төмөр замын Улаанбаатар өртөөний ҮЭ-ийн хороо, Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн, Дархан уул аймгийн үйлдвэрчний холбоодоос ирүүлсэн шаардлага буюу 2021 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2 хувиар нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой гарч буй хүндрэл бэрхшээл, цар тахлын нөхцөлтэй уялдуулан уг хуулийн хэрэгжилтийг тодорхой хугацаагаар хойшлуулах талаар судалгаа мэдээллийг Байнгын хороонд гаргаж өгөхийг хүсчээ.

 No photo description available.

Эх сурвалж: МҮЭХ

Таны сурталчилгаа