Тодруулбал: Ховд аймгийн Жаргалант сумын Буянт багт болсон буяны ажлаас шинэ голомт үүссэн тухай Аймгийн онцгой комиссоос мэдээлсэн. Уг буяны ажилд оролцсон Эрдэнэбүрэн сумын иргэн ...-ээс халдвар илэрч түүний ойрын хавьтлуудыг олж тогтоох тандалт судалгааны ажлыг зохион байгуулж эхлэхэд ойрын хавьтлын иргэн .... нь хоёр хүүхдийн хамтаар аймгийн төвөөс Үенч суманд очсон байна. Ингээд Үенч суманд очсон иргэнийг гэрт нь  тусгаарлаж шинжилгээ авахад халдвар авсан нь тогтоогджээ. Иймд тухайн иргэнийг ойрын хавьтал болох  2 иргэний хамтаар  аймгийн төв рүү тээвэрлэн авч ирэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Таны сурталчилгаа