"Таван толгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн № 21/03 тоот тогтоолоор 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 357 /Гурван зуун тавин долоо/ төгрөгний ногдол ашиг тараахаар байсныг өөрчилж, нэгж хувьцаанд 535 /Таван зуун гучин тав/ төгрөг буюу нийт 28,1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон тараахаар боллоо.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд 2021 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн "ҮЦТХТ" ТӨХХК-иар дамжуулан ногдол ашиг тараахаар болсон байна.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Таны сурталчилгаа