НЗДТГ-н санаачилгаар эртэч хотын соёлыг төлөвшүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хотын жишиг гудамж бий болгоход чиглэсэн “Өглөөний Улаанбаатар” гудамж иргэддээ нээхэд бэлэн боллоо. 

Таны сурталчилгаа