Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан “Коронавируст халдварын эсрэг эрүүл мэндийн цогц тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлэх журам, тусламж үйлчилгээний багц, төлбөрийн хэмжээ батлах тухай” тушаал батлагдсан. Энэ хүрээнд Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар Ковид-19-ийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад гүйцэтгэлийг хянаж  санхүүжилтийг олгож ажиллаж байна. 

Өнөөдрийн байдлаар /9 сарын 15/ ЭМД-ын сангаас уг тусламж, үйлчилгээнд 175,243,844,140 төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. Үүнд:  

 Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд 144,383,030,600 төгрөг, 

Дархлаажуулалтах үйл ажиллагаанд 19,242,728,040 төгрөг, 

Гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээнд 6,937,476,000 төгрөг, 

Тандалтын зорилгоор сорьц цуглуулахад 349,674,500 төгрөг 

Сорьц шинжлэхэд 4,330,935,000 төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус шийдвэрлэн ажиллалаа хэмээн Эрүүл мэндийн Даатгалын Ерөнхий газраас мэдээллээ. 

Таны сурталчилгаа