Нэгдүгээр сарын 24-ний байдлаар Хилийн тэг цэгээс 40 автомашин дээр 24 ширхэг 40 футын чингэлэг, 32 ширхэг 20 футын чингэлэг бүхий төрөл бүрийн түүвэр, өргөн хэрэглээний ачаа бараа зэрэг нийт 51 чингэлгийг татан авлаа гэж УБТЗ ХНН-ээс мэдээлжээ. 

Ачааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

Таны сурталчилгаа