Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгаар 2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж байна.

May be an image of textMay be an image of textMay be an image of outdoors, tree and textMay be an image of 5 peopleMay be an image of road and textMay be an image of textMay be an image of outdoors and textMay be an image of 2 people, outdoors and textMay be an image of outdoors and textMay be an image of textMay be an image of outdoors and textMay be an image of 1 person and text that says '11.сонгинохайрхан, 22 дугаар хороо, цэцэрлэгийн барилгын ажил /150 op/ ажлын явц: сонгинохайрхан дуургийн 22 дугаар хороонд 150 хуухдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн барилгын ажил дуусаж, ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. A2 цзцорлапиин барилгън цоиррпагинбаритьнахии1 ราา Yp дун: шинэ цэцэрлэг ашиглалтад орсноор хамран сургах тойргийн цэцэрлэгийн хурэлцээ нэмэгдэж, хуухдууд таатай орчинд суралцах давуу тал бурдэх юм.'May be an image of 1 person and textMay be an image of outdoors and textMay be an image of outdoors and textMay be an image of 2 people and outdoorsMay be an image of outdoors and textMay be an image of 6 people, indoor and textMay be an image of outdoors and textMay be an image of textMay be an image of 2 people, grass and textMay be an image of 2 people, outdoors and textMay be an image of 9 people and outdoorsMay be an image of 2 people and textMay be an image of outdoors and textMay be an image of furniture and textMay be an image of text that says '26. сонгинохайрхан дуургийн нэгдугээр хорооны "ахмадын ΕρrΘθ -ний барилга угсралтын ажил ажлын явц: иргдийн ая тухтай, аюулгуй амьдрах орчин нехцелийг сайжруулах, ахмадуудад зориулсан зориулалтын тоног техееремжеер хангах, челеет цагаа енгеруулэх байгууламж, танхимаар хангах зорилгоор сонгинохайрхан дуургийн нэгдугээр хорооны ахмадуудад зориулсан барилга угсралтын ажил бурэн хийгдэж дууслаа. Yp дун: ахмадууд зориулалтын тоног байгууламж, танхимтай боллоо. техееремжтэй, 一 челеет цагаа енгеруулэх'

Таны сурталчилгаа