Өнөөдөр Зуунмод хотод 2 дахь ээлжийн 2000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ байгуулах "Бодь тегри" барилгажилтын төслийн ажил эхэллээ. 

Энэхүү төслийн зураг төсвийг 2019 онд хийлгэсэн бөгөөд шаардагдах санхүүжилт 2022 оны улсын төсөвт тусгагдсанаар ийнхүү бодит ажил хэрэг болж байна. 

Уг төслийн хүрээнд 2140 өрх буюу 6848 иргэнийг орон сууцаар хангана.

Таны сурталчилгаа