Цаг үеийн мэдээ

Хүний эмийн зөвлөлийн 2022 оны 7 дугаар хурал 05 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо” ТББ болон ЭМЯ-ны мэдрэл судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн хүсэлтийн дагуу ХБНГУ-ын “Деситин” үйлдвэрлэгчээс уналт таталтын эсрэг 11 нэрийн эм болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай, зах зээлд тасалдал үүссэн зарим нэрийн эмэнд Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар импортын лиценз олгохыг дэмжив.

Таны сурталчилгаа