Цаг үеийн мэдээ

2022.05.20-ны өдөр буюу өнөөдөр Улсын Дээд Шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны шийдвэрээр А.Баттулгын ирүүлсэн Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэх хүсэлтийг хянаж үзээд “Хуулийн шаардлагад нийцсэн бүрдүүлбэр хангаагүй” гэсэн үндэслэлээр хэлэлцэхээс татгалзаж УДШ-ийн нийт шүүгчийн хуралдааны Тогтоолоор буцаах шийдвэр гаргасан байна.

АРДЧИЛСАН НАМ

Таны сурталчилгаа