Цаг үеийн мэдээ

2022.08.04-нд Улаанбаатар хотод суурин 31 цэг, түр 3 цэгт 34 багийн 133 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.

(Тус цэгүүдэд мөн 5-11 насны хүүхдүүдийн хамрагдаж болох Комирнэти буюу Пфайзер вакцины багасгасан тунг хийж байгаа болно)

"хан-уул дуурэг 7- хорооны еэмт 60-p сургуулийн баруун хойно 16-P хорооны ээмт Pizer 国药集团 SputnikV пфайзер яармагийн буудалд 18-P хорооны еэмт оргил рашаан сувиллын замын хойно синофарм спутник Pfizer вакцины| I,ll-p жирэмсэн 12-17 насны хуухдууд, нууд,бусад насны гэдийг сайн дурын ундсэн дэр 18-aac 国药集团 иргэд дурын ундсэн вакцины SputnikV 00 тун дархлаажуулалтын байнгын цэг тун 75.2% дархлаажуулалтыня явуулын цэг Il тун 8 72.1% 1||тун тун 54%" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

"чингэлтэй дуурэг 7-P хорооны еэмт мүнртв-ын зуун талд 19-P хорооны еэмт салхит-1, 155-p цэцэрлэгийн 11-P хорооны еэмт Pfizer 国药集团 SputnikV пфайзер синофарм 57- спутник сургуулийн ард галд д.сухбаатарын талбайд TYP цэг д.сухбаатарын талбайн автомашины зогсоол дээр контейнер hzer вакцины I,ll-p ун 12-17 насны хуухдууд, жирэмсэн ,хехуул ундсэн насны вакцины дархлаа иргэдийг 国约 18-aac дээш асны иргэд 18-aac лээ насны ундсэн дэр SputnikV вакцины тун дархлаажуулалтын байнгын |тун 8 75.2% дархлаожуулолтынявуулын цэг Il тун 72.1% III тун 54.1%" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

 

 

Таны сурталчилгаа