Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр нийт 1868 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1454, гэмт хэргийн шинжтэй 107 дуудлага, мэдээлэл байна.

"मर 120 100 80 таны теселлеес хол зайд зогсоно. хурд 3ам тээврийн ослын гол хучин зуйл суудлын бус таныг хамгаална POLICE цагдаагийн еренхий газар 102 дугаарт ирсэн хоногийн нехцел байдлын TOOH мэдээ AMAP амгалан амьдралын телее хамтдаа 2022.09.22 нийт гомдол, мэдээлэл 1868 зерчил хуухэд, гэр булийн хучирхийлэл 97 1454 гэмт хэргийн шинжтэй хуний биед халдах 107 69 согтуугаар автомашин жолоодсон 117 161 эруулжуулсэн газар хулгайлах 34" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

Таны сурталчилгаа