Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр нийт 1953 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1522, гэмт хэргийн шинжтэй 120 дуудлага, мэдээлэл байна.

1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

Таны сурталчилгаа