Цаг үеийн мэдээ

Эмээлт захын түүхий эд, малын үнэ ханшийн /2022.09.28/ мэдээллийг хүргэж байна.

Түүхий эдийн үнэ ханш

Ямааны арьс-2500 төгрөг

Хонины өлөн, нэхий-6,000 төгрөг

Хонины ноос-1000 төгрөг

Үхрийн шир- 5000-10,000 төгрөг

Адууны шир сүүлтэй- 8,000 төгрөг

Адууны дэл 1кг- 6,000 төгрөг

Адууны сүүл ширхэг нь- 8,000 төгрөг

1 кг нь-13,000 төгрөг

Цагаан шир- 40,000 төгрөг

Бухын шир-25,000 төгрөг

Хөөвөр- 12,000 төгрөг

Тэмээний шир- 10,000 төгрөг

Тэмээний ноос-12,000 төгрөг 

Амьд малын үнэ ханш

Эм ямаа-80,000төгрөг

Эр ямаа-100,000-130,000төгрөг

Эм хонь-100,000-120,000 төгрөг

Төлөг-90,000-110,000 төгрөг 

Эр хонь-100,000-130,000 төгрөг

Үхэр-1,000,000-2,000,000 төгрөг

Адуу-500,000-1,000,000 төгрөг

Тэмээ-1,000,000-1,500,000 төгрөг

Сарлаг- 1,000,000-1,500,000 төгрөг байна.

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа "Малчин лавлах-109"