Цаг үеийн мэдээ

Өвс, тэжээлийн үнэ ханшийн /2022.09.28/ мэдээллийг хүргэж байна. 

Нүүдэл тэжээл / лавлах утас: 109, 99097375/ 

Хорголжин 40 кг - 30.000 төгрөг / НӨАТ-тай үнэ/ 

Хорголжин 1 тонн - 750.000 төгрөг / НӨАТ-тай дүн/ 

Хивэг 25 кг- 16.250 төгрөг /НӨАТ-тай дүн/ 

Хивэг 1 тонн - 650.000 төгрөг / НӨАТ-тай дүн/ 

Алтантариа  / лавлах утас: 109, 70172067, 70172077/ 

Хорголжин 40 кг - 28.160 төгрөг / НӨАТ-тай дүн/ 

Хорголжин 1 тонн - 704.000 төгрөг / НӨАТ-тай дүн/ 

Хивэг 25 кг - 16.500 төгрөг / НӨАТ-тай дүн/ 

Хивэг 1 тонн - 660.000 төгрөг / НӨАТ-тай дүн/ 

Холимог багсармал тэжээл - овъёос 40 кг- 32.800 төгрөг / НӨАТ-тай дүн / 

Холимог багсармал тэжээл - овъёос 1 тонн - 820.000 төгрөг / НӨАТ-тай дүн / 

5 шар, 22-ын товчоо / лавлах утас: 94444456, 94431350/ 

Хивэг 25 кг - 17.000 төгрөг 

Алтан тариа хивэг 25 кг- 17.000 төгрөг 

Улаан буудай 50 кг- 40.000 төгрөг

Тэжээлийн будаа 40 кг - 35.000 төгрөг 

Орос овъёос 40 кг - 45.000 төгрөг

Монгол овъёос 40 кг - 32.000 төгрөг 

Монгол хорголжин тэжээл 40 кг- 30.000 төгрөг

Хурд морины тэжээл 25 кг- 45.000 төгрөг

Дархан өгөөж хивэг 25 кг - 17.000 төгрөг

Будаа 50 кг- 40.000 төгрөг 

Ногоон өвс-12.000 төгрөг

Ногоон тэжээл-12.000 төгрөг 

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа "Малчин лавлах-109"

 

Таны сурталчилгаа