Цаг үеийн мэдээ

Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2023.01.25/ мэдээллийг хүргэж байна.

Ямааны арьс-30.000-36.000 төгрөг

Ямааны өлөн- 300 төгрөг

Борлон арьс-15.000 төгрөг

Хонины нэхий - 500 төгрөг 

Хонины өлөн - 2500 төгрөг 

Үхрийн шир- 10.000 төгрөг

Үхрийн том шир - 10.000 төгрөг 

Адууны шир сүүлтэй-12.000 төгрөг

Адууны сүүл ширхэг нь- 10.000 төгрөг

Адууны сүүл 1 кг нь-14.000 төгрөг

Адууны цагаан шир- 50.000 төгрөг

Сарлагын шир - 20.000-23.000 төгрөг

Бухын шир-28.000 төгрөг

Тэмээний шир- 25.000 төгрөг

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа "Малчин лавлах-109

Таны сурталчилгаа