Цаг үеийн мэдээ

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 67 дугаар сургуулийн “Бага сургууль”-ийн багш ажилчид санаачлан хүүхдийн сурах орчныг сайжруулах зорилгын хүрээнд анги танхим болон давхар бүрийн коридор хэсгийг уламжлалт ёс заншил, монгол ахуйгаар сэдэвжүүлэн тохижилт хийжээ.

Таван хошуу малын арьс, шир, эдэлгээнд ашиглагддаг эмээл, хазаар, ногт гээд уламжлалт аж ахуйн бүхий л эдлэл хэрэглэлийг хүүхэд бүр бодитоор үзэж, харж болохоор бүтээж, тохижуулжээ.

Таны сурталчилгаа