Цаг үеийн мэдээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2020 онд COVID-19-ийг цар тахал гэж зарласнаас хойш эрүүл мэнд, нийгэмд үзүүлэх хор уршиг өнөөдрийг хүртэл дэлхий даяар үргэлжилж, тэр дундаа сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд улам бүр нэмэгдсээр байгаа билээ. 

Сүүлийн үеийн судалгаанаас үзэхэд хүн амын дунд сэтгэл түгшилт, сэтгэл гутрал болон бусад сэтгэцийн зонхилон тохиолдох эмгэгүүдийн тархалт их байна. Тиймээс энэ удаад сэтгэцийн эрүүл мэндийн тархалтын талаарх ДЭМБ-ын тоо мэдээнээс онцлон хүргэж байна. 

Таны сурталчилгаа