Цаг үеийн мэдээ

Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2023.02.01/ мэдээллийг хүргэж байна.

Ямааны арьс-30.000-40.000 төгрөг

Ямааны өлөн- 200 төгрөг

Борлон арьс-20.000 төгрөг

Хонины нэхий - 1000 төгрөг 

Хонины өлөн - 2000 төгрөг 

Үхрийн шир- 13.000 төгрөг

Үхрийн том шир - 13.000 төгрөг 

Адууны шир сүүлтэй-14.000 төгрөг

Адууны сүүл ширхэг нь- 12.000 төгрөг

Адууны сүүл 1 кг нь-14.000 төгрөг

Адууны цагаан шир- 55.000 төгрөг

Сарлагын шир - 24.000 төгрөг

Сарлагын сүүл-22.000 төгрөг

Бухын шир-30.000 төгрөг

Тэмээний шир- 20.000 төгрөг

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа "Малчин лавлах-109

 

Таны сурталчилгаа