Цаг үеийн мэдээ

Улсын хэмжээнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 124,582 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 6,262 тн, АИ-92 автобензин 33,890 тн, АИ-95 автобензин 6,225 тн, Дизель түлш 74,068 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 38 хоног, АИ-92 автобензин 25 хоног, АИ-95 автобензин 47 хоног, Дизель түлш 30 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна.

Газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын хувьд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 163.7 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон ба үүнээс: А-80 автобензин 1.9 мян.тн, АИ-92 автобензин 29.2 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 1.7 мян.тн, Дизель түлш 118.3 мян.тн, ТС-1 /онгоцны түлш/ 3.2 мян.тн, Жет А-1 түлш 2.8 мян.тн, бусад бүтээгдэхүүн 6.4 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тус тус импортолсон байна.