Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр нийт 1748 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1340, гэмт хэргийн шинжтэй 95 дуудлага, мэдээлэл байна.

4 хүн, зогсож буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад