Цаг үеийн мэдээ

Иргэний фейсбүүк цахим хуудаснаа 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр оруулсан “Төрийн төмөр нүүрийг хүлээсээр төгсгөл нь ирж буй Дунд гол” нэртэй мэдээллийн дагуу 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Туул голын сав газрын захиргаанаас газар дээр нь очиж нөхцөл байдлыг тодруулж, хяналт тавихад “CTCE мон” ГХӨХХК-ийн барьж байгаа барилгын суурийн усыг шавхан Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг зөрчин Сэлбэ гол (Дунд гол)-д нийлүүлж байсан тул ус шавхан зайлуулах үйлдлийг зогсоолоо.  

Тухайн зөрчлийн асуудлыг шалгаж шийдвэрлүүлэхээр материалыг Нийслэлийн байгаль орчны газрын Хяналтын хэлтэст 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр шилжүүлжээ.