Цаг үеийн мэдээ

Нийслэлийн есөн дүүргийн 431 цэгээр нөөцийн махыг худалдан борлуулж буй. 

Борлуулалтын цэгүүдийн байршлыг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Таны сурталчилгаа