Цаг үеийн мэдээ

Монгол Улсын Засгийн Газар эрэлттэй болон тэргүүлэх мэргэжлээр суралцах оюутнуудад чиглэсэн бодлого барьж байна. Энэ хүрээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд эрэлттэй буюу 

- Сувилагч /400/

- СӨБ-ийн багш /400/ 

- Биеийн тамирын багш /440/

- Дүрслэх урлагийн багш /440/

- Дизайн технологийн багш /440/

- Зураг зүйн багш /440/ мэргэжлээр их дээд сургуульд элсэгчдэд босго оноог 400-440 байхаар тогтоов.