Цаг үеийн мэдээ

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор биохими шинжилгээнд БИКАРБОНАТ СО2-ыг үзэхэд 12 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 30 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношилгооны зардлыг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна.