Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр нийт 1590 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1196, гэмт хэргийн шинжтэй 76 дуудлага, мэдээлэл байна.