Цаг үеийн мэдээ

0-3 насны хүүхэдтэй ээжүүд сайн дурын даатгалаа хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр төлөх мэдээг хүргэж байна. 

Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр та сайн дурын даатгалд даатгуулсанаар сард 34.375 төгрөг буюу 3 жилийн хугацаанд 1.237.500 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэх юм. 

Ээжүүд сайн дурын даатгалд хамрагдсанаар Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас олгогддог "Цалинтай ээжийн тэтгэмж"-ээс хасагдахгүй юм.

Ээжүүд сайн дурын даатгалаа сар бүрийн 25-ны өдрөөс өмнө төлсөнөөр даатгалын зөрүүг улсын төсвөөс нэхэмжлэн таны нэр дээр бүртгэдэг болохыг анхаарна уу.