Цаг үеийн мэдээ

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ өнөөдөр их, дээд сургуулиудын оюутнуудтай уулзлаа. Энэ үеэр оюутнууд тулгамдаж буй асуудлуудаа танилцууллаа. 

Үүнд дараах асуудлуудыг нэрлэжээ.

1. U-Money картын зорчих эрхийн хүрэлцээ, захиалгын процесс

2. Анги танхим, номын сангийн хүрэлцээ, цагийн хуваарь

3. Оюутан цэрэг хөтөлбөрийн хүртээмж

4. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

5. Боловсролын зээлийн сангийн хүртээмж

6. Багшийн ёс зүй, ур чадвар 

7. Эрүүл мэндийн даатгал, үзлэг шинжилгээ /Эрт илрүүлэг/

8. Дотуур байрны орчин, нөхцөл

9. Сайн дурын ажлыг кредит тооцох, баталгаажуулах 

10. Оюутанд зориулсан хөнгөлөлт, урамшуулал ба төрийн үйлчилгээ

Ерөнхий сайд асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлэхээ хэллээ.

Таны сурталчилгаа