Цаг үеийн мэдээ

ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал Шил ажиллагааны хүрээнд өнөөдөр таван сангийн мэдээллийг ил тод болгож буйг зарласан. Үүний нэг нь Кино урлагийг дэмжих сан юм. 

Кино урлагийг дэмжих сан энэ 4-5 дугаар сард 11 төсөл хөтөлбөрт нийт 1 тэрбум 71 сая 200 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. 

Санхүүжилт авсан төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.