Цаг үеийн мэдээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн санхүүжилтээр дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн тасгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, болзошгүй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга бөгөөд дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга П.Нарантуяа, Засаг даргын орлогч Н.Мандуул нар мотоцикл хүлээлгэн өглөө. Ингэснээр цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, гэмт хэрэг, зөрчлийн гомдол мэдээлэлд цаг алдалгүй түргэн шуурхай очих нөхцөл боломжоор хангагдах юм.