Цаг үеийн мэдээ

Зохих зөвшөөрөлгүй хашаа барьсан, нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, орц гарц хаасан, мал амьтны нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулсан хашаа, хайс зэргийг албадан буулгах ажлын хүрээнд 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 7-ны өдөр хүртэл хугацаанд Хамгаалалтын захиргааны 12 албан хаагч ажиллаж 19 нэгж талбайн 7230 метр урт хашаа нийтийн эзэмшлийн 154.9 га газрыг чөлөөлөөд байна.