Цаг үеийн мэдээ

М банкны найзууд нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлдөө өөрчлөлт оруулж, энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүүгээ 14.8% хүртэл болгож өсгөлөө. Хэрэв таны хүүхэд дараа жил сургуульд орох бол боловсролд нь зориулж, ирэх жилийн олимп үзэж, аялахаар төлөвлөж байгаа бол дурсамж бүтээхэд гээд хүссэн зорилго бүрдээ зориулан одооноос хадгалж эхлээрэй. Зорилгоо биелүүлэхийн тулд урьдаас төлөвлөж, хуримтлуулах нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг бий болгоод зогсохгүй, бидний эргэн тойрон, амьдралын сайн сайхан байдалд эергээр нөлөөлдөг учраас хадгаламжаа эрт нээх тусам илүү үр дүнтэй шүү. 

Зорилгоо биелэх хүртэл хадгал

М хадгаламж