Цаг үеийн мэдээ

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийн ХҮҮХДИЙН БАГЦ буюу 0-5 насанд дараах үзлэг, оношилгоо багтана. 

Уг багцын үзлэг, шинжилгээний зардлын төлбөрийг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцах бөгөөд товлолын дагуу зөвхөн Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийлгэнэ. 

ШимтгэлТөлөлт: Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар 0-18 насны хүүхдийн шимтгэлийг төр хариуцан төлж сард хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний нэг хувиар тооцон ЭМД-ын санд шилжүүлдэг.