Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагаас 604 цэгт 2073 алба хаагч замын хөдөлгөөн зохицуулж байна. 

Та бүхэн сар шинэдээ сайхан шинэлж, замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоорой.