Цаг үеийн мэдээ

Хүн хоорондын харилцаа болон бие хүнд тулгардаг нийгэм-сэтгэл зүйн асуудлуудын талаарх мэдээллийг богино хугацаанд, сургалтын идэвхтэй аргуудын тусламжтайгаар танин мэдүүлэх, мэдлэгээ ажил амьдралдаа тусган, бие хүний сэтгэл зүйн нийцтэй нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор “Стресс, түүнийг жолоодох нь” сэдэвт сургалтыг Хуульзүй дотоод хэргийн яаманд зохион байгууллаа.

Сургалтыг “Монголын сэтгэл судлалын мэргэшсэн мэргэжлийн төв” ТББ-ын сургагч багш, сэтгэл зүйч Д.Оюун-Номин удирдан явуулсан бөгөөд яамны газар, хэлтсийн 70 орчим албан хаагч хамрагдсан юм.