Цаг үеийн мэдээ

2024 оныг Тэмээн Овогтын Олон Улсын жил болгон зарласантай холбогдуулан, Монгол Улсын 2023 оны Тэмээний тухай Үндэсний Статистикийн Хорооноос гаргасан статистик мэдээллийг хүргэж байна.

Сүүлийн 10 жилийн явцад тэмээн толгой нэгдсэн дүнгээр өссөн дүнтэй харагдаж байна.

Тэмээ нь Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн ач холбогдол өндөр бөгөөд тэмээний ашиг шим хэмжээлшгүй арвин юм.

Тэмээний сүү ихэнх бусад төрлийн сүүг орлож чаддаг. Хоормог хэлбэрээр шууд уух байдлаар хүнсэнд хэрэглэж мөн олон төрлөөр хоол хүнсэнд ашиглаж болдог. Түүнчлэн ходоод, гэдэсний үйл ажиллагааны хямралыг засах үйлчилгээтэй бөгөөд дархлааг дэмждэг увдистай юм.

Монгол Улсад 473853 тэмээ бий.