Цаг үеийн мэдээ

Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2024.04.03/ мэдээллийг хүргэж байна.

Ямааны арьс- 38.000-45.000 төгрөг

Ямааны өлөн- 500 төгрөг

Хонины нэхий, өлөн хамт - 2500 төгрөг

Үхрийн шир- 7000 төгрөг

Үхрийн том шир- 12.000 төгрөг

Адууны шир сүүлтэй-15.000 төгрөг

Адууны сүүл ширхэг нь- 13.000 төгрөг

Адууны дэл 1 кг - 3000 төгрөг

Адууны сүүл 1 кг нь-18.000 төгрөг

Адууны цагаан шир- 55.000 төгрөг

Сарлагийн шир сүүлтэй -27.000 төгрөг

Сарлагийн сүүл-23.000 төгрөг

Бухын шир-35.000 төгрөг

Тэмээний шир- 50.000 төгрөг

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа Малчин лавлах 109 мэдээллийн төв