Цаг үеийн мэдээ

Үндэсний Статистикийн Хороонд Азийн Хөгжлийн Банкны техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр “Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн хөгжүүлэлт, удирдлага” төслийг 2023 оноос хэрэгжүүлж байгаа юм. Төслийн хүрээнд Үндэсний Статистикийн Хороо болон Цахим Хөгжил Харилцаа Холбооны Яам хамтран “Үндэсний өгөгдлийн зөвлөлдөх уулзалт”-ыг зохион байгууллаа. Төр, хувийн хэвшил,  олон улсын байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон энэхүү уулзалтын үеэр Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сан, түүний ач холбогдол, өгөгдлийн засаглалын өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар онцлон хэлэлцэж зөвлөлдлөө. 

Арга хэмжээний үеэр Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга Б.Батдаваа “Төрийн нэгдсэн мэдээллийн сангийн хөгжүүлэлт, удирдлага” төслийн хүрээнд төрийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулахад шаардлагатай бэлэн байдлыг үнэлж, тулгарах сорилт боломжийг тодорхойлон, шийдвэрлэх арга замын зураглалыг боловсруулж, төлөвлөн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд мэдээллийг ил тод, нээлттэй хүлээн авч, сорилт боломжоо шийдвэрлэх боломжоор хангагдана. Тус төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломж олгож буй Азийн Хөгжлийн Банк, Цахим Хөгжил, Харилцаа Холбооны Яам, төслийн зөвлөхүүд, холбогдох төрийн байгууллагуудад онцгойлон талархал илэрхийлье” хэмээн онцоллоо. 

Түүнчлэн Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч Шэннон Коулин “Монгол Улсын Засгийн газраас төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, баримт, нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах зорилгоор Төрийн өгөгдлийн нэгдсэн санг хөгжүүлэхэд техникийн туслалцаа авах хүсэлт тавьж байсан. Энэ хүрээнд Үндэсний Статистикийн Хороонд Азийн Хөгжлийн Банкны техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр 2023 оноос энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна” гэсэн юм. 

Цахим Хөгжил, Харилцаа Холбооны Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Батцэцэг “Монгол Улс нотолгоонд суурилсан бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, төр засгийн шийдвэр оновчтой байх үндэс суурийг бий болгоход төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн сангийн мета мэдээлэл чухал ач холбогдолтой” гэдгийг дурдсан юм.   

Түүнчлэн арга хэмжээний үеэр төрийн байгууллагуудад бэлэн байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын задгай өгөгдлийг нэгтгэж, хэрэглэгч нэг цонхноос хүссэн мэдээллээ авах боломжтой төрийн байгууллагын өгөгдлийн сангийн үзүүлэлт, ангилал, маягтын мэдээллийг агуулсан “Мета мэдээллийн сангийн платформ”-уудын эхний хувилбарыг танилцууллаа.