Цаг үеийн мэдээ

Эрүүл мэндийн салбарт “Мобиком корпорац”-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Очирбат, “Мобиком корпорац” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Кожи Курушима нар гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар Эрүүл мэндийн яамнаас хэрэгжүүлж буй эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, үр дүнтэй засаглалыг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд процессын дахин инженерчлэл, дижитал шилжилт, төсөв, санхүүжилтийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд хоёр тал хамтран ажиллах боломж бүрдэж байна. Мөн уг санамж бичгийн хүрээнд “Мобиком корпорац” эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад үйлчилгээгээ хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үзүүлэхээр болсон юм.