Цаг үеийн мэдээ

“Эмээлт" захын амьд малын үнэ, ханшийн /2024.06.17/ мэдээллийг хүргэж байна.

Эр ямаа- 100.000-140.000 төгрөг

Хонь- 150.000-280.000 төгрөг

Адуу- 800.000-1.000.000 төгрөг

Сарлаг- 900.000-1.700.00 төгрөг

Тэмээ- 1.000.000-1.800.000 төгрөг

Үхэр- 1.000.000-2.300.000 төгрөг

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа "Малчин лавлах-109" мэдээллийн төв

Таны сурталчилгаа