Цаг үеийн мэдээ

Сүүлийн өдрүүдэд улиас модны цагаан хөвөн буюу унгарил шатааснаас үүдэлтэй гал түймрийн дуудлага мэдээлэл өсөх хандлагатай байна.

Шалтгаан нь хүмүүс модны хөвөн шатаасан, эсвэл тамхиа унтраалгүй хаяснаас хөвөнд авалцан, гал түймрийн гарах нөхцөл үүсэж байна. 

Иймд иргэн та модны хөвөн шатаахгүй байх унгарилыг услан норгох, татсан тамхиа бүрэн унтраахыг анхааруулж байна.

Таны сурталчилгаа