Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2024 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр нийт 2018 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1653, гэмт хэргийн шинжтэй 113 дуудлага, мэдээлэл байна.

Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 72 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 22 хэргийг нөхөн илрүүллээ.

Таны сурталчилгаа